اختلال در بازار شکر به دلیل نامشخص بودن قیمت مصرف کننده


تهران – ایرنا – رئیس هیئت مدیره انجمن صنعت قند ایران گفت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان با توجه به افزایش هزینه های تولید، قیمت شکر درب کارخانه را 25 هزار و 500 تومان، اما قیمت عمده فروشی و مصرف کنندگان را تعیین کرده است. نامشخص هستند که همان مشکل است. ، بازار این محصول را مختل کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120651/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار