ادارات کردستان اجازه استفاده غیرمجاز از شعب را نمی دهند


سنندج – ایرنا – رئیس کل دادگستری کردستان گفت: دستگاه های خدمات رسان در استان اجازه استفاده غیرمجاز از انشعابات آب و برق را برای اسکان باغ هایی که بدون مجوز احداث شده اند، ندهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174703/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار