ارائه دستاوردهای طرح تولید بذر هیبریدی در روز مزرعه


تهران – ایرنا – مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی جهاد دانشگاهی به منظور ارائه دستاوردهای طرح فناورانه «تولید بذر گیاهی و هیبرید صیفی» و با هدف معرفی جدید و متنوع «رویداد روز مزرعه» برگزار می کند. انواع کاهو


منبع: https://www.irna.ir/news/85137211/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار