ارتقای ظرفیت کشاورزی دانش بنیان با گسترش روابط بین‌الملل


تهران- ایرنا- معاون وزیر جهاد کشاورزی بر گسترش روابط بین الملل برای دستیابی به توانمندی ها و ظرفیت های سایر کشورها در کشاورزی دانش بنیان تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85161041/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار