ارقام جدید میوه های گرمسیری برای کاشت وارد کشور شده است


قزوین-ایرنا- مدیرکل امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی قزوین گفت: ارقام تجاری جدید میوه های گرمسیری شامل موز، آناناس، گواوا، پاپایا و انبه برای کاشت در باغ ها وارد کشور شده است. و گلخانه ها در مناطق جنوبی.


منبع: https://www.irna.ir/news/85153450/%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار