از بین رفتن حیوانات بزرگ در اروپا کاملاً به دلیل مردم است نه آب و هوا

این نتیجه یک مطالعه مدل سازی بر اساس داده های فسیلی و آب و هوایی است. همچنین نشان می‌دهد که ناپدید شدن مگافون‌ها تأثیر زیادی بر اکوسیستم‌های اروپایی داشته است.

بسیاری از حیوانات بسیار بزرگ جهان، از تنبل غول پیکر در آمریکای جنوبی گرفته تا عقاب هاست…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2380721-loss-of-large-animals-in-europe-is-entirely-due-to-people-not-climate/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

اگر انسان در اروپا وجود نداشت، امروزه حیوانات بزرگی مانند ماموت ها و خرس های غار نسبت به 120000 سال پیش در آنجا رشد می کردند.

دانیل اسکریج / شاتر استوک

مطالعه نشان می‌دهد که ماموت‌های پشمالو همچنان در اروپا بدون انسان فراوان هستند

توسط احمد گل کار

احمد گل کار