از 25 کشاورز برگزیده و نمونه استان اردبیل تجلیل شد

وی با انتقاد از نامتناسب بودن میزان بودجه و اعتبارات اختصاص یافته به بخش کشاورزی به ویژه در شهرستان های استان اردبیل، اعلام کرد: سهم بخش کشاورزی در تخصیص اعتبارات استانی بسیار کم است.

مساحت اراضی زراعی استان اردبیل 778 هزار هکتار است که 515 هزار هکتار آن دیم و 225 هزار هکتار آبی است و در 39 هزار هکتار از اراضی این استان باغ احداث شده است.

از 25 کشاورز برگزیده و نمونه استان اردبیل تجلیل شد

به گزارش ایرنا، در این آیین ضمن تجلیل از تولیدکنندگان برتر کشاورزی استان و رونمایی از سند جامع تحول بخش کشاورزی، سال زراعی 1402 تا 1401 در استان اردبیل با شخم زدن یکی از مزارع آغاز شد. اطراف شهر اردبیل

وی با اشاره به تدوین سند و برنامه کلی تحول بخش کشاورزی استان اردبیل از برنامه ریزی برای دستیابی به چشم انداز اشتغال 72 هزار نفر در پایان هشتمین سال اجرا خبر داد. این برنامه گفت: بر اساس این طرح 570 هزار میلیارد ریال در بخش کشاورزی استان سرمایه گذاری می شود. اردبیل هدف قرار گرفت.

در این مراسم ناظر عالی طرح افزایش تولید در مناطق خشک کشور گندم را نماد کشاورزی ایران برشمرد و بر لزوم حمایت از کشت و تولید این محصول در داخل کشور تاکید کرد. وی گفت: 45 درصد پروتئین و 40 درصد انرژی ساکنان از محل تولید و مصرف گندم در کشور تامین می شود.

از 25 کشاورز برگزیده و نمونه استان اردبیل تجلیل شد

اسماعیل اسفندیاری پور گفت: ایران بدون افزایش سطح زیر کشت امکان تولید گندم بیشتر را دارد به شرط آنکه اقدامات اساسی در خصوص بهره وری منابع آب و خاک و کاهش نقش منفی تغییرات اقلیمی به صورت برنامه ریزی شده انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز بر لزوم مدیریت منابع آبی در استان با توجه به خشکسالی تاکید کرد و گفت: با وجود شرایط خشکسالی، تولیدات کشاورزی در استان آسیب جدی ندیده و تولید گندم استان. طی سالی که در انتهای آن هستیم حدود 30 درصد افزایش داشته است.

تقی زاده اجرای موفق طرح احیای تولید در مناطق خشک با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) را گامی در جهت خودکفایی در عرصه کشاورزی دانست و افزود: این طرح در سال 290 هزار اجرا شد. هکتار از اراضی کشاورزی استان اردبیل در آخرین طرح کشاورزی. در فصل کشاورزی آینده در 320 هزار هکتار از اراضی دیم استان پیش بینی شده است و امکان اجرای آن در 500 هزار هکتار از اراضی دیم استان وجود دارد.

وی با اشاره به مصرف 9.5 میلیارد مترمکعب آب در بخش تولید گندم در ایران، افزود: با استفاده از روش های نوین کشاورزی و استفاده از روش های نوین آبیاری و کشت ارقام مقاوم و پرمحصول می توان 2.5 کیلوگرم آب تولید کرد. با هر متر مکعب آب گندم از زمین های کشاورزی ایران برداشت می شد.

استان اردبیل 18000 کیلومتر مربع مساحت دارد که معادل 1.09 درصد از مساحت کل ایران است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، در این آیین سال زراعی 1402 تا 1401 با شخم زدن یکی از مزارع روستای آرالوی اردبیل آغاز شد و 120 هزار کشاورز در شهرک کشاورزی استان اردبیل فعالیت خود را آغاز کردند. یک سال.

نادر تقی زاده استان اردبیل را یکی از استان های اصلی در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی برشمرد و افزود: بخش کشاورزی در تولید ناخالص استان اردبیل 28 درصد و از نظر تولید 33 درصد سهم دارد. استخدام.

سالانه بیش از چهار میلیون تن محصولات کشاورزی در استان اردبیل تولید می شود که معادل چهار درصد کل محصولات کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84894919/%DB%B2%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل همچنین خواستار پرداخت خسارت بیمه ای محصولات کشاورزان آسیب دیده از پدیده خشکسالی این استان شد و بر حمایت و حمایت از کشاورزان تاکید کرد و ادامه داد: با توجه به شروع خشکسالی. پدیده، خطر آسیب به تولید در این حوزه افزایش یافته است.

از 25 کشاورز برگزیده و نمونه استان اردبیل تجلیل شد

6/43 درصد از مساحت این استان 817 هزار هکتار زمین کشاورزی، 4/50 درصد معادل 949 هزار هکتار مرتع، 5/3 درصد معادل 63 هزار هکتار جنگل و مابقی مربوط به سایر کاربری ها است.

وی از خرید بیش از 239 هزار تن گندم بیش از نیاز کشاورزان استان اردبیل خبر داد و گفت: پیش بینی تولید گندم در این استان برای سال زراعی جاری 350 هزار تن بود اما بیش از 400 هزار تن محصول گندم در سال تولید شد. استان اردبیل.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در این مراسم با اشاره به ظرفیت بالای این استان در بخش کشاورزی و تولید بیش از چهار درصد از محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور در این منطقه که برای حدود یک درصد خاک ایران گفت: این میزان تولید نشان دهنده اهمیت استان است. اردبیل در بخش کشاورزی است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار