استاندار: نهادینه شدن به نفع اهالی روستاهای جنگلی مازندران نیست


ساری – ایرنا – استاندار مازندران با بیان اینکه مردم باید به سوء استفاده برخی افراد در تغییر کاربری غیرمجاز و در بافت روستایی توجه کنند، گفت: به نفع روستاهای جنگلی نیست و کوهپایه های مازندران زندگی خوب را نهادینه می کنند. .


منبع: https://www.irna.ir/news/85141375/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار