استاندار کردستان: کشتارگاه صنعتی سنندج در سال آینده توسعه یابد


سنندج – ایرنا – استاندار کردستان گفت: کشتارگاه صنعتی دام سنندج ظرفیت مناسبی در بخش گوشت قرمز استان دارد که باید پیگیری های لازم برای توسعه آن در سال آینده انجام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059127/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار