استاندار کرمانشاه: شهرهای گلخانه ای در تمام شهرهای استان ساخته شود


کرمانشاه- ایرنا- استاندار کرمانشاه با بیان مزایای فراوان کشت گلخانه ای در ایجاد اشتغال و توسعه صادرات، گفت: گلخانه ها باید در تمام شهرستان های استان ایجاد شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917493/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB

توسط احمد گل کار

احمد گل کار