استان بوشهر در تامین گندم غذایی به خودکفایی رسیده است


بوشهر – ایرنا – مدیر کل غلات استان بوشهر گفت: نیاز گندم مصرفی این استان 96 هزار تن است که با افزایش 6 برابری خرید گندم نیاز کشاورزان برای سال زراعی جاری بیشتر شده است. ما در این زمینه مستقل هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85134510/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار