استخدام کارشناس فنی سم فروشی و مزارع جنوب کرمان


جیرفت – ایرنا – جنوب کرمان در بسیاری از محصولات کشاورزی کشور با کشت 85 گونه گیاهی رتبه اول و دوم را دارد اما استفاده بی رویه از سموم به تهدید بیولوژیکی و مانعی بر سر راه صادرات محصولات آن تبدیل شده است. سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان نیز دلایلی را برای این مشکل بیان می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141002/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار