استقرار جوانان و فارغ التحصیلان کشاورزی در 2000 شرکت دانش بنیان


تهران – ایرنا – معاون وزیر جهاد کشاورزی بر حمایت از ورود جوانان به بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: زمین برای استقرار جوانان و فارغ التحصیلان کشاورزی در قالب 2000 بنگاه دانش بنیان، مراکز فناور فراهم شده است. و واحدهای فناورانه


منبع: https://www.irna.ir/news/85047502/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار