اسکاندیناوی باستان 1500 سال پیش پیام های رمزآلود را با رون نوشت

سنگ الستاد که بین سالهای 500 تا 700 پس از میلاد نگاشته شده است، به نظر می رسد که شامل رونهای رمزگذاری شده باشد.

معمولاً می توان رون ها را به زبان های مدرن ترجمه کرد. اما ما مدتهاست می دانیم که …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2381177-ancient-scandinavians-wrote-encrypted-messages-in-runes-1500-years-ago/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=homeمردم اسکاندیناوی ممکن است چندین قرن زودتر از آنچه قبلاً تصور می شد، پیام های رمزآلود را به زبان رونی نوشته باشند – الفبای که بعدها توسط وایکینگ ها استفاده شد.

ناشناخته / عوام خلاق

در سیستم‌های نوشتاری رونیک، هر رون می‌تواند هم یک صدا و هم یک کلمه را نشان دهد. به عنوان مثال، در یک سیستم رونی باستانی به نام Elder Futhark، رونی که با حرف S مطابقت دارد به معنای “خورشید” نیز می باشد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار