اشتغال حدود پنج هزار نفر در بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان


زاهدان – ایرنا – معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: تعهد این سازمان در سال گذشته 3 هزار و 515 نفر بود که با اقدامات انجام شده به 4 هزار و 993 نفر رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127352/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار