اشکال چاپ سه بعدی در کرم های زنده می تواند آینده ایمپلنت های مغز باشد

کرم‌های نماتد با شکل‌های درخشان در داخل بدنشان نشان می‌دهند که چگونه می‌توان الکترونیک را مستقیماً به صورت سه بعدی در یک موجود زنده چاپ کرد. این تکنیک روزی می تواند برای ایجاد و نگهداری ایمپلنت ها یا رابط های کامپیوتر و مغز در انسان مورد استفاده قرار گیرد.

اکنون، جان هاردی در دانشگاه لنکستر انگلستان و همکارانش تکنیکی را توسعه داده اند…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2367949-shapes-3d-printed-into-living-worms-could-be-future-of-brain-implants/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

تصویر میکروسکوپی که کرم‌های Caenorhabditis elegans زنده را با اشکال چاپ شده سه بعدی نشان می‌دهد.

ایمپلنت‌های الکترونیکی در حال حاضر گسترده هستند، از ضربان‌ساز گرفته تا گوش‌های بیونیک، اما قرار دادن آن‌ها در بدن می‌تواند خطر عفونت را به همراه داشته باشد و در صورت نقص عملکرد، تعمیر آنها دشوار است.

الکساندر بندیتو

توسط احمد گل کار

احمد گل کار