اصلاح قیمت گوشت مرغ برای تداوم تولید اجتناب ناپذیر است/ افزایش 45 درصدی شیوع


تهران- ایرنا- مشاور اتحادیه مرغداران گفت: با افزایش هزینه های تولید، اصلاح قیمت گوشت مرغ برای ادامه تولید اجتناب ناپذیر است. تومان زیان ده بود که منجر به ورشکستگی و عدم جوجه کشی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108469/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار