اطلاعیه وزارت جهاد کشاورزی پذیرفته شدگان نهمین دوره مسابقات استخدامی


تهران- ایرنا- وزارت جهاد کشاورزی در خصوص زمان بندی درخواست پذیرفته شدگان نهمین مسابقه استخدامی این وزارتخانه به ستاد و سازمان جهاد کشاورزی استان اطلاعیه ای صادر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087226/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار