اطمینان از ثبات بازار مهمترین پشتوانه برای اجرای الگوی کشت است

وی اجرای الگوی کشت را گامی بلند در کشاورزی کشور خواند و گفت: الگوی کشت یک موضوع بین رشته ای است و نهادهای مختلف از جمله وزارت نیرو، برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست باید در این امر ورود کنند. در اجرای این طرح

وی با اشاره به تغییر اقلیم و کمبود شدید منابع آبی بیان کرد: این شرایط کشور را به سمت اجرای الگوی کشت سوق می دهد چرا که بیش از 70 درصد منابع آبی در کشاورزی مصرف می شود.

در همین حال جعفری بروجنی خاطرنشان کرد: الگوی کشت از برنامه دوم توسعه تاکنون مطرح شده است اما مسئولان در گذشته کاری شایسته در این زمینه انجام نداده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84927931/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، امیرقلی جعفری بروجنی افزود: اگر بخواهیم روش جدید کشت را جایگزین کنیم باید از کشاورزان و به ویژه محصولاتی که توصیه می کنیم حمایت زیادی کنیم. برای کشت، ایجاد بازار پایدار برای محصولات کشاورزی.

جعفری بروجنی گفت: کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس توجه ویژه ای به اجرای الگوی کشت دارد، بنابراین دولت را موظف می کند و در لایحه بودجه سال 1400 نیز تصریح شده است که این برنامه باید اجرا شود. اجرا شد.

وی بیان کرد: آب اساس توسعه کشاورزی است با وجود اینکه محصولات آبی زیادی در کشور داریم.

مسئول آب کمیته کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست ادامه داد: در شرایط کم آبی و تغییر اقلیم بهترین و اساسی ترین کار افزایش بهره وری در بخش کشاورزی از طریق اجرای الگوی کشت است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار