اعداد رمزی: دستیابی به موفقیت در یک پازل بسیار دشوار یک مهمانی برای ریاضیدانان است

کلید یک مهمانی موفق ترکیب خوب افراد است

این اعداد که به نام ریاضیدان فرانک رمزی نامگذاری شده‌اند، به روابط احتمالی بین گره‌ها در یک شبکه ریاضی به نام گراف می‌پردازند که…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2365577-breakthrough-in-fiendishly-hard-puzzle-has-mathematicians-partying/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

مردم در حال مهمانی هستند

ریاضیدانان در مورد یک مسئله فوق‌العاده دشوار در ترکیبات، یعنی مطالعه ترکیب‌ها، به موفقیت دست یافته‌اند. این اولین پیشرفت قابل توجه در نزدیک به یک قرن برای درک ما از اعداد رمزی است، که می تواند برای توصیف حداقل اندازه یک مهمانی استفاده شود که در آن دسته هایی با اندازه معین ممکن است وجود داشته باشند یا نباشند.

دیجیتال ویژن

توسط احمد گل کار

احمد گل کار