اعزام عوامل ویژه جهت نظارت بر مدیریت توزیع گوشت و طیور در سراسر کشور


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای وزارت جهاد کشاورزی گفت: نمایندگان ویژه اداره بازرسی وزارت جهاد کشاورزی برای نظارت بر مدیریت توزیع گوشت و طیور به سراسر کشور اعزام شده اند. .


منبع: https://www.irna.ir/news/85087218/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار