اعلام نتایج نهمین آزمون استخدامی استانی جهاد کشاورزی تا هفته آینده


تهران – ایرنا – مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی از اعلام نتایج نهایی نهمین آزمون استخدامی ستاد و سازمان جهاد کشاورزی استان تا هفته آینده خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079227/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار