افتتاح 117 طرح جهاد کشاورزی در آذربایجان شرقی به یاد راه اندازی جهاد


تبریز – ایرنا – تشکیل جهاد سازندگی در 7 خرداد 1358 به فرمان امام خمینی (ره) در اوایل انقلاب منشأ خدمات بسیاری در سازندگی کشور به ویژه در حمایت از رزمندگان بود. هشت سال دفاع مقدس در جبهه حق علیه باطل نباید اجازه داد خدمات این نهاد انقلابی بر زمین بماند، البته افتتاح اخیر 117 ساختمان استانی در راستای تحقق این هدف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142179/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%B1%DB%B1%DB%B7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار