افتتاح 1526 پروژه عمرانی، تولیدی و اشتغالزایی به مناسبت هفته جهاد کشاورزی


تهران – ایرنا – به مناسبت هفته جهاد کشاورزی یک هزار و 526 طرح عمرانی، تولیدی و اشتغالزایی در بخش کشاورزی با سرمایه گذاری 76 هزار و 945 میلیارد ریال در کشور افتتاح می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139427/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%B1%DB%B5%DB%B2%DB%B6-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار