افت 10 هزار تومانی قیمت هر کیلو برنج ایرانی / قیمت برنج شمال بین 70 تا 110 هزار تومان است.

قاسملی حسنی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: طی روزهای گذشته قیمت هر کیلوگرم برنج ممتاز در شمال کشور 120 هزار تومان بود که طی روزهای گذشته 10 هزار تومان کاهش داشت. و به نظر می رسد ادامه کاهش قیمت آن را ببینیم.

وی گفت: امروز قیمت برنج ایرانی از پرمحصول تا درجه یک بین 70 تا 110 هزار تومان در بازار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84822010/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84

وی کاهش قیمت برنج ایرانی در روزهای اخیر را ناشی از نزدیک شدن به برداشت گسترده این محصول در شمال کشور، کاهش تقاضا و رکود بازار دانست و افزود: خرید جدید برنج با کاهش قیمت مواجه است.»

حسنی سود عمده فروشی هر کیلوگرم برنج را 3 درصد و برای خرده فروشی 12 درصد عنوان کرد و گفت: در عمده فروشی برنج ممتاز شمال کشور (ایرانی) با قیمت 113 هزار تومان به فروش می رسد.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت هر کیلوگرم برنج خارجی از نظر کیفیت را بین 24 تا 38 هزار تومان در بازار عنوان کرد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار