افرادی که از حشیش استفاده می کنند پس از جراحی درد بیشتری را تجربه می کنند


مطالعه‌ای روی تقریباً 35000 نفر که تحت عمل‌های جراحی مختلف قرار گرفته بودند، نشان داد کسانی که در ماه گذشته حشیش مصرف کرده‌اند، پس از عمل‌های خود، میزان درد بیشتری را گزارش کردند.

سلامتی


23 اکتبر 2022


منبع: https://www.newscientist.com/article/2343724-people-who-use-cannabis-may-experience-more-pain-after-surgery/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار