افزایش خرید تضمینی گندم در دولت سیزدهم


تهران- ایرنا- افزایش چشمگیر میزان و قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان در دولت سیزدهم نسبت به دولت های گذشته باعث افزایش چشمگیر تولید این محصول استراتژیک شده تا جایی که بیش از 7 میلیون و 200 هزار. تن گندم در سال 1401 از کشاورزان خریداری شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060209/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار