افزایش سرمایه گذاری بنیادها و موسسات خیریه در پروژه های اقتصادی بوشهر


بوشهر – ایرنا – رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: در راستای افزایش سرمایه گذاری این سازمان در طرح های اقتصادی و تولیدی استان بوشهر، ظرفیت تولید مجتمع پرورش ماهی در قفس استان که از سال گذشته آغاز شده است. مشارکت اوقاف امسال سه برابر خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100009/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار