افزایش فعالیت واحدهای گشت کاربری اراضی کشاورزی در ایام نوروز


تهران- ایرنا- رئیس سازمان امور اراضی کشور در نامه ای به همه روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها خواستار تشدید فعالیت و هوشیاری واحدهای گشتی اراضی کشاورزی کاربری در تعطیلات نوروزی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056161/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2

توسط احمد گل کار

احمد گل کار