افزایش قیمت لبنیات باید بر اساس فرمول سازمان حمایت باشد


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت کالایی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: محاسبه و افزایش قیمت لبنیات به استثنای 4 محصول تنظیم کننده بازار باید با فرمول قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مطابقت داشته باشد. و عدم رعایت آن تخلف محسوب می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143133/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار