افزایش قیمت مرغ در کردستان تکذیب شد


سنندج – ایرنا – مدیر توسعه تجارت سازمان جهاد کشاورزی کردستان قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در استان را 59 هزار و 700 تومان اعلام کرد و گفت: قیمت مرغ افزایشی نداشته اما 3300 تومان کمتر از قیمت ملی است. قیمت مصوب بازار.» ارائه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84944507/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار