افزایش قیمت پیاز اشک خوزستانی ها را درآورد


اهواز – ایرنا – روند صعودی قیمت پیاز در خوزستان این روزها به قدری سریع است که بسیاری از خانواده ها قادر به خرید این محصول پرمصرف بر اساس نیاز خود نیستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975725/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار