افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار/فروش بیش از نرخ مصوب گران است


تهران- ایرنا- بررسی های میدانی نشان می دهد که با وجود و عرضه گوشت مرغ کافی در بازار، قیمت آن در هفته سوم فروردین 1402 افزایش یافت به طوری که بیش از قیمت مصوب عرضه می شود که به گفته رئیس. اتحادیه فروشندگان طیور و ماهی تخلف و فروش پرهزینه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079830/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار