افزایش قیمت گوشت مرغ موقتی است. کاهش قیمت در چند روز آینده


تهران – ایرنا – دبیر اتحادیه تولیدکنندگان مرغ یکروزه افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار را موقتی دانست و گفت: اکنون تولید جوجه یکروزه طبق روال انجام می شود و به زودی قیمت ها افزایش می یابد. منطقی خواهد بود و به زودی بازار گوشت مرغ به شرایط عادی باز خواهد گشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079951/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار