افزایش قیمت گوشت و تخم مرغ وجود ندارد/برخورد جدی با گرانفروشان


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت کالایی وزارت جهاد کشاورزی می گوید: قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ افزایشی نداشته و باید با قیمت مصوب عرضه شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093758/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار