افزایش واردات و توزیع مرغ و گوشت از این هفته


تهران – ایرنا – معاون وزیر جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی از افزایش سرعت و حجم واردات و توزیع مرغ و گوشت با هدف تنظیم بازار خبر داد و گفت: از هفته جاری حداقل 600 تن گوشت مرغ گرم و منجمد و 100 تن گوشت گرم گوسفندی با قیمت مصوب وارد و در بازار توزیع می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177369/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار