افزایش چشمگیر تولید برنج و کلزا در استان های شمالی با اجرای طرح های آب و خاک


تهران- ایرنا- معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: در صورت تخصیص به موقع اعتبار و تسریع در اجرای طرح های آب و خاک شمال کشور شاهد افزایش چشمگیر خواهیم بود. در تولید برنج و کلزا


منبع: https://www.irna.ir/news/84917793/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار