افزایش چشمگیر خرید تضمینی گندم در 5 استان


تهران- ایرنا- شرکت بازرگانی دولتی ایران گزارش داد: میزان خرید تضمینی گندم در 8 استان کشور از مرز 100 هزار تن گذشت و 5 استان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی در خرید گندم داشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144369/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار