افزایش چهار هزار هکتاری کشت چغندر قند در اولویت کشت و صنعت مغان است.


اردبیل – ایرنا – مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان می گوید: کشت قراردادی چهار هزار هکتار چغندر قند با هدف افزایش طول دوره بهره برداری و جلوگیری از زیان دهی کارخانه قند مغان در زمین های کسب و کار برای سال های آینده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85154897/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار