افزایش 1.7 میلیون تنی تولید محصولات باغی در سال 1401


تهران – ایرنا – معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش یک میلیون و 700 هزار تنی محصولات باغی در سال جاری با وجود شرایط اقلیمی و جنگ اقتصادی خبر داد و گفت: در مجموع 25 میلیون و 700 هزار تن محصولات باغی در این سال تولید کرده ایم. سال


منبع: https://www.irna.ir/news/85038696/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1-%DB%B7%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار