افزایش 15 درصدی وزن هر جعبه تخم مرغ نوغان تجاری داخلی


تهران – ایرنا – رئیس مرکز تحقیقات ابریشم کشور از افزایش 15 درصدی وزن هر جعبه تخم مرغ نوغان تجاری داخلی با استفاده از 8 رقم جدید در این زمینه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097248/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار