افزایش 200 درصدی صادرات محصولات کشاورزی تا پایان برنامه هفتم / رشد 3 برابری صادرات محصولات تابستانی به روسیه


تهران- ایرنا- رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از تولید 125 میلیون تن محصولات کشاورزی سالم در کشور و دوبرابر شدن صادرات آن تا پایان برنامه هفتم خبر داد و گفت: اکنون صادرات عمده سبزیجات است. و گلخانه ها از ایران به روسیه است که سه برابر افزایش می یابد که در سال آینده پیش بینی می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959268/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار