افزایش 277 هزار تنی خرید گندم در چهار استان


تهران- ایرنا- شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: آمار تولید گندم بر اساس میزان سطح زیر کشت این کالا و رشد مورد انتظار تولید گندم در 4 استان مورد بررسی بوشهر، مرکزی، قزوین و تهران حکایت از افزایش تخمینی دارد. 57 درصد در مبلغ خرید تضمینی این محصول، در استان های مورد بررسی استراتژیک است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85107052/%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B7%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار