افزایش 30.3 میلی متری بارش در بوشهر نسبت به بلندمدت 30 ساله


بوشهر – ایرنا – رئیس اداره تحقیقات کاربردی هواشناسی استان بوشهر گفت: میانگین بارندگی زمستان سال گذشته در بوشهر 155.8 میلی‌متر بوده که 30.3 میلی‌متر بیشتر از میانگین بلندمدت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105827/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B0-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار