افزایش 40 درصدی واکسیناسیون بیماری های دام در مناطق صعب العبور کشور


تهران – ایرنا – سخنگوی سازمان دامپزشکی کشور گفت: از ابتدای رزمایش جهاد دامپزشکی تاکنون بیش از 2 میلیون دز واکسیناسیون و 4.5 میلیون خدمات رایگان در مناطق صعب العبور عشایری و روستایی ارائه شده است. نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 درصد افزایش داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009591/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار