افزایش 50 درصدی خرید تضمینی گندم در هرمزگان


بندرعباس – ایرنا – رئیس واحد بازرگانی تعاون روستایی هرمزگان از خرید تضمینی بیش از 60 هزار و 284 تن گندم از ابتدای فصل برداشت (نیمه فروردین 1402) تا کنون خبر داد و گفت: این میزان خرید تضمینی نسبت به سال قبل 50 درصد افزایش داشته است. مدت مشابه سال گذشته


منبع: https://www.irna.ir/news/85144769/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار