افزایش 51 درصدی تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به باغداران

بانک کشاورزی با هدف افزایش کمی و کیفی تولید و تامین امنیت غذایی کشور با ارائه تسهیلات به باغداران بازار در تمامی مراحل کاشت، کاشت و برداشت از آنها حمایت می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84948644/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86

بر اساس این گزارش، در مرحله مذکور، تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی نسبت به سال گذشته 18 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، این بانک از ابتدای سال 1401 تا 5 آبان ماه در مجموع 54.561 میلیارد ریال تسهیلات در زیربخش باغبانی به 57 هزار باغدار پرداخت کرد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار