افزایش 63 درصدی تولید میگوی پرورشی در خوزستان

فتح اله ابوعلی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این میزان تولید میگوی پرورشی در 39 مزرعه و در مساحت 601 هکتار انجام شد.

پرورش میگو در چوئبد آبادان چند سالی است که با بیماری ویروسی لکه سفید مواجه بوده و به همین دلیل تعداد زیادی از کشاورزان متحمل خسارت شده اند.

صید میگوهای دریایی در صیدگاه های شمال غربی خلیج فارس بین 3000 تا 3500 تن است.

وی میزان تولید میگوی پرورشی در خوزستان را 802 تن عنوان کرد و گفت: برداشت میگو که عمدتاً در منطقه چوئبده آبادان انجام می شد در چند روز گذشته به پایان رسید.

در حال حاضر این بیماری ویروسی تا حد زیادی در منطقه چوئبده آبادان مهار و کنترل شده است.

بر اساس مطالعات انجام شده، مناطق ساحلی هندیجان در جنوب خوزستان در سواحل خلیج فارس برای پرورش میگو مناسب است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84937426/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B6%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

به گزارش ایرنا، بخشی از میگوی پرورشی پس از بسته بندی به کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله کویت صادر می شود.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار