افزایش 68 درصدی مناطق در معرض فرسایش بادی در خراسان جنوبی


بیرجند – ایرنا – مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی از بررسی جدید مناطق فرسایش بادی در یک سال گذشته خبر داد و گفت: بر اساس آخرین بررسی ها، مناطق فرسایش بادی در استان تقریباً افزایش یافته است. 68 درصد


منبع: https://www.irna.ir/news/84957348/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B6%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار