افزایش 70 درصدی تسهیلات پرداختی بخش کشاورزی/کاشت 90 اصله نهال در پارک جنگلی کوهسار


تهران – ایرنا – مدیرکل بانک کشاورزی از کاشت 90 اصله نهال در پارک جنگلی کوهسار تهران خبر داد و گفت: میزان تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی در سال گذشته نسبت به سال قبل 70 درصد افزایش داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141377/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B9%DB%B0-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار